Obec Kaluža

Obec Kaluža leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny, 10 kilometrov severovýchodne od okresného sídla Michalovce, na južnom úpätí Vihorlatu, ktorý sa znižuje do Podvihorlatskej priekopovej prepadliny, ktorú dnes zapĺňa Zemplínska šírava.

Na západe sa nachádza Senderov, na severe pohorie Kyjov, na východe Klokočov. Južne sa nachádzajú pôvodné Blatá, ktoré dnes zaliala Zemplínska šírava. Obcou preteká regulovaný potok, ktorý obec delí na dve ulice. Kataster celej obce má rozlohu 993 ha, z toho je 136 poľnohospodárskej pôdy, 522 ha lesa. Intravilán obce má rozlohu 49 ha, z čoho zastavanú plochu tvorí 24 ha.

Nadmorská výška je 120 metrov nad morom v strede obce a 106 až 820 v chotári.


Dnes má obec 145 domov.


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011:

 

Obyvateľov celkom: 358 ( muži: 183, ženy 175)

Vek 0 – 14: 44 (muži: 32, ženy 12)

Muži 15 – 59: 130
Ženy 15 – 54: 109
Muži 60+ : 21
Ženy 55+ : 54


Národnosť obyvateľstva

slovenská 328
ukrajinská 1
rusínska 2
nezistená 27


Náboženské vyznanie

Rímsko – katolícka cirkev    78
Gréckokatolícka     200
Pravoslávna     6
Evanjelická cirkev augsburského vyznania  5 
Cirkev bratská     4
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  1

Iné    1
Bez vyznania     30
Nezistené vyznanie     33

Copyright © 2010 - 2022 Obec Kaluža. Všetky práva vyhradené
.

Kontakt

Obecný úrad Kaluža
Kaluža 4
072 36 Kaluža

Telefón: 
+421 56 649 21 17

Fax:
+421 56 687 15 73

E- mail: urad@kaluza.sk