Obec Kaluža

Najstarší zachovaný archeologický nález z chotára Kaluža bol zaevidovaný Karolom Andelom z bližšie neručeného miesta na úpätí hory Medveď. 
Bol to kamenný artefakt, vyrobený z čierneho rohovca a zaraďuje sa do eneolitickej Tiszapolgárskej kultúry.
Zatiaľ však v chotári Kaluže neboli potvrdené ani mladšie nálezy z doby bronzovej, železnej, rímskej a nálezy slovanské.
Obec bola administratívne zaradená do Užskej župy, potom do roku 1960 patrila s okresom Michalovce pod Prešovský kraj, neskôr Východoslovenský kraj a teraz Košický kraj.

Copyright © 2010 - 2022 Obec Kaluža. Všetky práva vyhradené
.

Kontakt

Obecný úrad Kaluža
Kaluža 4
072 36 Kaluža

Telefón: 
+421 56 649 21 17

Fax:
+421 56 687 15 73

E- mail: urad@kaluza.sk