Obec Kaluža

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

ZMLUVY

 02.02.2017 - Kúpna zmluva 1/2017 

 02.02.2017 - Nájomná zmluva

 02.02.2017 - Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena

 10.02.2017 - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/171

 28.02.2017 - Zmluva o poskytnutí služby - Oriens, s.r.o. 

 28.02.2017 - Zmluva o dielo č. ZOD2017/001 

 28.02.2017 - Zmluva o dielo č. ZOD2017/0012 

 28.02.2017 - Zmluva o poskytnutí služieb č. 2017/R/04

 

Copyright © 2010 - 2022 Obec Kaluža. Všetky práva vyhradené
.

Kontakt

Obecný úrad Kaluža
Kaluža 4
072 36 Kaluža

Telefón: 
+421 56 649 21 17

Fax:
+421 56 687 15 73

E- mail: urad@kaluza.sk